EPIDEMIOLOGIA

 

stadium-2921657_1920

 

Częstość występowania zespołu Sjögrena (ZS) jest trudna do oceny. Wynika to z braku jednolitych kryteriów diagnostycznych, doboru badanej populacji i sposobu przeprowadzenia badania. Bogata symptomatologia i często kilkuletni okres trwania choroby zanim objawy ułożą się w „typowy obraz” sprawia, że pacjenci trafiają do specjalistów z wielu dziedzin zanim znajdą się pod opieką reumatologa.
Według różnych źródeł częstość występowania ZS ocenia się na 0,01-4%. Jest to bardzo duża rozbieżność, jednak realnie wydaje się że częstość może być zbliżona do ok 1% dorosłych kobiet.
Około połowa przypadków to pierwotny ZS, pozostała część to wtórny ZS lub towarzyszący innym chorobom autoimmunologicznym.
Większość chorych stanowią kobiety – przewaga chorych kobiet do mężczyzn wynosi około 9:1.
Początek objawów przypada zwykle na 5 i 6 dekadę życia, jednak zdarzają się również zachorowania wśród dużo młodszych pacjentów.
Ocenia się że wśród pacjentów z dobrze udokumentowanym zespołem suchego oka jedynie ok. 10 % stanowią pacjenci z ZS.