MOJE ARTYKUŁY

Zajęcie układu nerwowego w zespole Sjögrena

W artykule podsumowano aktualną wiedzę na temat neurologicznych i psychiatrycznych objawów występujących w pierwotnym zespole Sjögrena (pZS), ich patofizjologię, diagnostykę i leczenie. Pierwotny zespół Sjögrena to przewlekła choroba autoimmunologiczna, która zajmuje głównie gruczoły wydzielania zewnętrznego, co klinicznie charakteryzuje się suchym zapaleniem rogówki i suchością jamy ustnej.

Symptoms mimicking Sjögren syndrome in a heterozygous carrier of CFTR delta F508 mutation

A 49‑year‑old female patient was admitted to our clinic due to the suspicion of Sjögren syndrome (SS). Symptoms of dry mouth and dry eye, with recurrent inflammation of the conjunctiva and cornea, accompanied by arthralgia, had been present for the past 3 years. The patient reported also periodic presence of painful sores in the mouth, constipations, and periodic dyspepsia.

Chłoniak strefy brzeżnej z komórek typu B z licznymi lokalizacjami pozawęzłowymi u pacjentki z zespołem Sjögrena – problem diagnostyczny

Zespół Sjögrena jest przewlekłą chorobą autoimmunologiczną charakteryzującą się obecnością nacieków limfocytarnych w gruczołach egzokrynnych, głównie ślinowych i łzowych, co objawia się suchością jamy ustnej i oczu. U około połowy pacjentów z pierwotnym zespołem dochodzi do rozwoju powikłań narządowych, w tym chorób limfoproliferacyjnych.