ROKOWANIE

 

anton-sharov-133628

 

Klinicznie rozróżnia się dwa typy pierwotnego zespołu Sjögrena (pZS): łagodny – wpływający na pogorszenie jakości życia oraz układowy – związany ze zwiększonym ryzykiem powikłań narządowych.

W drugim przypadku rokowanie zależy od rodzaju i nasilenia zmian narządowych.

Uważa się, że wystąpienie chłoniaka, uszkodzenia płuc lub nerek oraz zapalenie naczyń zwiększa ryzyko śmiertelności.

Największe ryzyko związane jest z istotnie częstszym występowaniem chłoniaków w porównaniu do populacji ogólnej. Jednak ich przebieg jest na ogół powolny i skąpoobjawowy.

Niektóre badania nie potwierdzają zwiększonej śmiertelności w porównaniu do populacji ogólnej.

We wtórnym ZS rokowanie w dużym stopniu zależy od choroby podstawowej.